Btw verlegd, hoe verwerk je dit in de btw aangifte?

In een eerdere blog omschreven we de regels wanneer btw verlegd mag worden op een factuur. Bijvoorbeeld aan een ander bedrijf in de EU of in het geval dat er sprake is van een onderaannemer situatie in de bouw. Dit betekent dat jij als ondernemer een digitale factuur kan sturen naar de klant zonder dat er btw in rekening gebracht hoeft te worden, omdat je de btw verlegt naar de klant. Niet te verwarren met een factuur zonder btw, want er is wel degelijk sprake van btw alleen wordt deze verlegd naar de afnemer. Je vermeldt op de factuur dat de btw is verlegd (in het Engels “VAT reverse-charged”) samen met het btw nummer van je afnemer.

Hoe moet ‘btw verlegd’ in de btw aangifte verwerkt worden?

Je mag de btw verleggen naar je afnemer (verkoop) of de btw kan naar jou verlegd zijn (inkoop).

1. Verkoop: factuur maken
Indien je btw verlegt naar een bedrijf gevestigd in Nederland, dient het totaal gefactureerde bedrag ingevuld te worden bij rubriek 1e (prestaties binnenland). In het geval dat je btw verlegt naar een bedrijf in een ander EU land, dient het totaal gefactureerde bedrag ingevuld te worden bij rubriek 3b (prestaties naar of in het buitenland). Naast dat rubriek 3b ingevuld wordt, dient er ook een opgave gemaakt te worden van al de geleverde goederen aan het buitenland voor de Belastingdienst. Dit dient naast de btw aangifte te gebeuren in een zogenoemde opgaaf ICP.

2. Inkoop: factuur ontvangen
Bij een inkoopfactuur dient het verlegde btw bedrag berekend te worden. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het btw tarief dat van toepassing zou zijn wanneer wel btw berekend zou worden. Het factuurbedrag en verlegde btw bedrag dienen opgegeven te worden in de btw aangifte. Wanneer het binnen Nederland is gebleven, dan dient het ingevuld te worden in rubriek 2a (verleggingsregelingen binnenland). Is de factuur afkomstig van een bedrijf buiten Nederland, dan dient het in geval van binnen EU ingevuld te worden bij rubriek 4a (Leveringen uit landen buiten de EU) en buiten de EU ingevuld te worden bij rubriek 4b (Leveringen uit landen binnen de EU).

Indien bij rubriek 2a of 4a/4b een btw bedrag opgegeven is, dient bij rubriek 5b (voorbelasting) dit bedrag weer opgeteld worden. Per saldo blijft er 0 euro aan btw over en wordt er dus niets aan btw afgedragen.

Btw overzicht in WeFact, automatisch geregeld

WeFact zal in het geval van btw verlegd, zelf het btw-overzicht conform bovenstaande handelingen invullen. Na het versturen van een factuur zullen de bedragen direct terug te vinden zijn in het btw-overzicht. Verkoopfacturen met btw verlegd naar het buitenland, dienen opgegeven te worden in de ICP opgave. Deze vind je in WeFact bij het btw-overzicht in een apart tabblad.

Meer over het btw verleggen binnen WeFact lees je in het volgende help-artikel.