Wat is een grootboekrekening?

Heb je het over boekhouden, dan heb je het al snel over grootboekrekeningen. Maar wat is een grootboekrekening precies? Dat leggen wij jou graag uit!

Wat is een grootboekrekening?

Een grootboekrekening verzamelt alle inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde categorie. Het kan hier om verschillende categorieën gaan, waarmee je de boekhouding opdeelt in stukjes. Hierdoor krijg je een beter overzicht in jouw financiën. Iedere grootboekrekening heeft zijn eigen code. De grootboekrekening codes worden aangebracht, zodat je gemakkelijk een specifieke grootboekrekening kan terugvinden. Een overzicht van de grootboekrekeningen vind je in jouw boekhoudprogramma.

Welke soort grootboekrekeningen zijn er?

Er zijn twee hoofdcategorieën waarin grootboekrekeningen worden opgesplitst: balansrekeningen en resultaatrekeningen. Bij balansrekeningen gaat het om een waarde of schuld. Een resultaatrekening laat daarentegen juist opbrengsten en kosten zien. Deze wordt dan ook wel een winst-en-verliesrekening genoemd.

Een aantal voorbeelden van een balansrekening zijn:

 • Inventaris
 • Bank
 • Kas
 • Leningen

Een aantal voorbeelden van een resultaatrekening zijn:

 • Inkopen
 • Verkopen
 • Reiskosten
 • Advertentiekosten

Hoe werkt een grootboekrekening?

Jij of je boekhouder kan zelf grootboekrekeningen instellen. Zo kun je kiezen voor de categorieën die voor jou het handigste zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan personeelskosten of gereden kilometers. Zonder jouw boekhouding te splitsen in grootboekrekeningen raak je snel het overzicht kwijt.

Nummering van grootboekrekeningen

Iedere grootboekrekening code is uniek, om zo snel te weten waar het over gaat. Er zijn geen regels verbonden aan deze codes, maar vaak worden ze wel op de zelfde manier gebruikt. Dit is handig als je met een accountant of boekhouder werkt. De hoofdindeling is als volgt:

 • 1xxx: Vlottende activa en passiva (bankrekeningen, debiteurrekeningen, btw-rekeningen etc.)
 • 2xxx: tussenrekeningen
 • 3xxx: Voorraad
 • 4xxx: Kosten (loonkosten, huur, internetkosten etc.)
 • 7xxx: Inkopen
 • 8xxx: Omzet

Grootboekrekeningen gebruiken met WeFact

Nu je weet wat grootboekrekeningen zijn, kunnen we je vertellen hoe je grootboekrekeningen in WeFact kan gebruiken. WeFact is online facturatie software waarin je uitgaven alleen kunt specifiëren door gebruik te maken van kostencategorieën. Je kan in WeFact de grootboekrekeningen uit jouw boekhoudpakket ophalen, zodat je deze als kostencategorie kunt gebruiken.