Factuur zonder BTW: in welke gevallen toegestaan?

Doe jij als ondernemer zaken met verschillende landen buiten de EU? Of heb je een bedrijf in de bouw waarbij sprake is van een onderaannemersovereenkomst? Dan heb jij hoogstwaarschijnlijk weleens te maken gehad met een factuur zonder BTW. Dit is een factuur waarbij het BTW bedrag achterwege gelaten wordt. In sommige gevallen is dit volgens de wet toegestaan. In dit artikel vertellen onze specialisten graag meer over deze situaties waarin een factuur zonder BTW is toegestaan.

Wat is een BTW factuur?

Over iedere factuur die je als ondernemer stuurt, draag je BTW af. Dit staat voor Belasting Toegevoegde Waarde en wordt ook wel de Omzetbelasting genoemd. Deze belasting wordt altijd geheven bij de verkoop van zowel goederen als diensten en wordt door de consument betaald. Aan het einde van ieder kwartaal doet iedere ondernemer de belastingaangifte om te bepalen hoeveel BTW zij daadwerkelijk moeten afdragen aan de Belastingdienst. Toch zijn er uitzonderingen, want in sommige situaties is het mogelijk om ook facturen zonder BTW te versturen. 

Drie verschillende situaties die zijn toegestaan

Er zijn een drietal situaties waarin het is toegestaan om de btw op een factuur te verleggen of om geen btw te hoeven berekenen op een factuur. De situaties waarbij dit het geval is, zijn hieronder opgesomd:

  1. Een factuur aan een ander EU land voor een bedrijf met btw nummer.
    De btw dient verlegd te worden.
  2. Een factuur aan een debiteur buiten de EU. Er hoeft geen btw berekend te worden.
  3. Een factuur aan een Nederlands bedrijf met btw nummer en er is een speciale regeling van toepassing, zoals bijvoorbeeld in de bouw waar een onderaannemersovereenkomst aanwezig kan zijn. De btw dient dan verlegd te worden.

Welke facturen mogen zonder BTW?

Behalve de drie situaties die hierboven zijn beschreven, is er in Nederland ook een Kleineondernemersregeling genaamd KOR. Dankzij deze regeling mogen alle bedrijven die op jaarbasis minder dan €20.000 verdienen, aanspraak maken op de kleineondernemersregeling. Hiermee betalen deze bedrijven geen BTW.

Kan je altijd een factuur sturen zonder BTW?

Het is belangrijk om te weten dat je als ondernemer alleen een factuur zonder BTW mag sturen wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijf dat is vrijgesteld van omzetbelasting. Ook mag je een factuur zonder BTW sturen als je in aanmerking komt voor de Kleineondernemersregeling. 

Een factuur zonder BTW, hoe ziet dat eruit?

Als ondernemer klinkt een factuur zonder BTW misschien ingewikkeld. In de praktijk is dit niet het geval. Net als iedere andere factuur moet een factuur zonder BTW voldoen aan dezelfde factuureisen. Het enige verschil tussen beide soorten facturen, is dat er geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht. Daarom moet er bij een factuur zonder BTW ook altijd de tekst ‘BTW vrijgesteld’ vermeld worden. Afgezien van de BTW zijn beide facturen dus in feite hetzelfde.

Een factuur zonder BTW zelf maken 

Een factuur maken zonder btw is dankzij WeFact een stuk eenvoudiger en voorkomt dat je wellicht een fout hierin maakt. WeFact herkent bij de debiteurgegevens in welk land deze debiteur gevestigd is. Hierna zal nog een check volgen indien dit een EU land betreft en of er een btw nummer is ingevuld. Afhankelijk van de debiteur zal de BTW automatisch verlegd of niet berekend worden op de factuur. Een factuur maken zonder BTW-nummer van de klant, maar wel de BTW willen verleggen is helaas niet toegestaan. Handig om fouten te voorkomen!

Factuur zonder BTW in afwijkende situaties

Behalve bij de in dit artikel eerder genoemde drie situaties, zijn er ook verschillende bedrijven die vrijgesteld zijn van BTW. In dit geval moet dit op de factuur vermeld zijn en  hoeft er op de gehele factuur geen BTW vermeld te worden. Benieuwd wat voor bedrijven vrijgesteld zijn van BTW? Lees er snel meer over op de website van De Belastingdienst. Zo kun je ook onbezorgd factureren als particulier.