7 belastingvoordelen voor zzp’ers

Als zzp’er loop je in principe meer risico dan iemand met een dienstverband. Hierdoor heb je volgens de Belastingdienst recht op een aantal fiscale voordelen. Om gebruik te maken van deze fiscale voordelen, moet je aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen. Wij zetten de belastingvoordelen voor je op een rijtje.

Hoeveel belasting betaal je als zzp’er?

Als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) in Nederland betaal je verschillende soorten belastingen. De belangrijkste zijn inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet (Zvw) en omzetbelasting (btw).

 1. Inkomstenbelasting: Als zzp’er betaal je inkomstenbelasting over je winst. De winst wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. De tarieven voor inkomstenbelasting variëren en zijn progressief. Hoe meer winst je maakt, hoe hoger het percentage dat je moet betalen.
 1. Zorgverzekeringswet (Zvw): Naast de inkomstenbelasting betaal je als zzp’er een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage is een percentage van je inkomen en geldt tot een bepaald maximumbedrag.
 1. Omzetbelasting (btw): Als je als zzp’er btw-plichtig bent, moet je btw berekenen over je goederen en diensten en deze afdragen aan de Belastingdienst. Tegelijkertijd kun je btw die je hebt betaald op zakelijke kosten weer terugvorderen.

Wat zijn belastingvoordelen?

Ondernemers kunnen via belastingvoordelen zakelijke kosten aftrekken. Het voordeel hiervan is dat de zakelijke uitgaven in vermindering komen op de gemaakte winst van de ondernemer. Omdat de inkomstenbelasting in Nederland wordt berekend over de gemaakte winst van een onderneming, is dit voordelig. Hoe meer uitgaven afgetrokken worden, hoe minder belasting de ondernemer hoeft te betalen. Het enige wat je als ondernemer moet doen is alle bonnetjes en facturen bewaren en de kosten opgeven bij de btw-aangifte.

De 7 belangrijkste belastingvoordelen voor zzp’ers

Er zijn een aantal belastingvoordelen waar je als zzp’er gebruik van kunt maken. Van welke je gebruik mag maken, hangt af van jouw onderneming en activiteiten.

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Investeringsaftrek
 • Meewerkaftrek
 • Fiscale Oudedag Reserve
 • Willekeurige afschrijvingen

Zelfstandigenaftrek

Je hebt recht op zelfstandigenaftrek wanneer je ondernemer bent in de ogen van de Belastingdienst en je genoeg uren (1.225) per jaar besteedt aan je onderneming. De zelfstandigenaftrek wordt elk jaar lager en bedraagt in 2023 € 5.030. Met dit voordeel kun je jouw belastbaar inkomen flink verlagen.

Startersaftrek

Startende ondernemers die voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking komen, krijgen de eerste drie jaar een extra startersaftrek van € 2.123 (in 2023). Je mag de startersaftrek inzetten als je in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was of wanneer je in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toepaste.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is beschikbaar voor alle zzp’ers en andere ondernemers voor de Belastingdienst. Je hoeft voor de MKB-winstvrijstelling niet te voldoen aan het urencriterium. Je mag door dit belastingvoordeel in 2023 14% van je winst aftrekken. Denk er wel aan om eerst de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek van je winst af te trekken.

Investeringsaftrek

Als je investeringen doet om als zzp’er goed aan de slag te gaan, heb je recht op investeringsaftrek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een computer, printer of een bedrijfsauto. Investeer je minimaal € 2.601 en maximaal € 353.973 in een kalenderjaar (2023)? Dan mag je gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Je mag dan een percentage van de investeringen van de winst halen, waardoor de winst lager uitvalt. Wel dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Je deed investeringen in het afgelopen boekjaar
 • Je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting
 • Je hebt een bedrijf in Nederland

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een belastingvoordeel voor zzp’ers, waardoor je minder belasting over de winst hoeft te betalen. Heb je een fiscale partner en helpt die regelmatig met je bedrijf? Dan kun je mogelijk gebruik maken van dit belastingvoordeel. Hiervoor gelden enkele voorwaarden, zoals het urencriterium. Je partner dient minimaal 525 uur in een kalenderjaar meegewerkt te hebben. Als je hiervoor niet meer dan € 5.000 aan vergoeding betaalt, kun je gebruik maken van deze aftrekpost.

Fiscale Oudedag Reserve

Vanaf 1 juli 2023 kan je geen oudedagsreserve meer opbouwen. Het kabinet schaft de oudedagsreserve af om te voorkomen dat ondernemers de fiscale oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen.

Willekeurige afschrijvingen

Als ondernemer moet je investeringen in bedrijfsmiddelen afschrijven. Wanneer is iets een investering? Als je het langer dan een jaar gebruikt en als het minimaal € 450 kost. Denk hierbij aan kantoorinrichting, machines en auto’s. Afschrijven betekent dat je niet ineens het hele bedrag als kosten aftrekt van je winst, maar dat je de kosten aftrekt naar de levensduur van het bedrijfsmiddel.

Starters mogen zelf weten hoe snel ze afschrijven. Dit heet willekeurig afschrijven. Je kunt er dus voor kiezen om bij hoge winsten versneld af te schrijven. Als je nog geen winst draait, kun je ervoor kiezen de afschrijving uit te stellen.

In 2023 krijgen ook gevestigde zzp’ers de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven. Het gaat dan om investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze regeling gaat gelden voor 50% van de afschrijvingskosten.

Administratie bijhouden als zzp’er

Vanuit de Belastingdienst is het verplicht voor iedere ondernemer, dus ook als zzp’er, om een zakelijke administratie op te zetten. Met WeFact houd je gemakkelijk jouw zzp administratie bij. Zo kun je een factuur maken, een offerte opstellen en inkoopfacturen verwerken.

Ben jij benieuwd naar de facturatiesoftware van WeFact? Vraag nu een 30-daagse gratis proefperiode aan.